Onze onderneming heeft als enig doel U een perfect gepersonaliseerde service te garanderen van hoog niveau en die aan uw veeleisende verwachtingen beantwoordt. Het is voor u het middel bij uitstek om uw vastgoed ten volle in het licht te stellen. Uitstekendheid is voor ons het startpunt !

| FR | NL | EN

Legal

WETTELIJKE INFORMATIES

ARCHYBALD
Marc SORGELOOSE


Maatschappelijke zetel
Mechelsesteenweg, 14
1970 Wezembeek Oppem
TEL. 00/32 (0) 2.731.49.99
FAX 00/32 (0) 2.791.53.66
MOBILE : 00/32 (0) 475.24.43.48
e-mail : marcsorgeloose@gmail.com
www.archybald.be

Professionele verzekering : AGF 201055887520002
BTW : 0896 525 567
Erkend vastgoedmakelaar : BIV n° 505226
Contrôle Instelling BIV : BIV – Luxemburgstraat, 16 B – 1000 Brussel
Deontologische code BIV : www.biv.be

Uitbatingszetel
Felix Boviestraat, 28
1050 Brussel


GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.archybald.be
Het gebruik van deze site verbindt u ertoe de gebruiksvoorwaarden ervan te respecteren.

In geen enkel geval kan ARCHYBALD verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van zijn site of voor het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik ervan.
ARCHYBALD weerlegt alle verantwoordelijkheid en verleent geen enkele waarborg voor eender welk software, produkt of service die via zijn site ter beschikking zouden gesteld worden.
Deze site kan bepaalde links inhouden naar andere internet web sites voor dewelke ARCHYBALD in geen enkel geval verantwoordelijk kan gesteld worden wat de inhoud betreft.

ARCHYBALD geeft geen garantie wat de exactheid betreft van de in zijn site gepubliceerde of beschikbare gegevens.

ARCHYBALD verleent zich het recht de informatie die op de site voorkomt te wijzigen, zonder de gebruikers ervan op de hoogte te stellen.

De teksten, foto’s, beelden, namen van domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen die op de site voorkomen zijn beschermd door Auteursrechten.


BESCHERMING VAN HET PRIVE LEVEN

ARCHYBALD verbindt zich ertoe geen enkele informatie van klanten aan derden mee te delen.
Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel in het raam van de klantenadministratie benut.

ARCHYBALD past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 toe wat de bescherming van het Prive Leven betreft aangaande het gebruik van persoonlijke gegevens.
Op elk ogenblik mag de klant inzage hebben op de aan ARCHYBALD gegeven informatie. Hij mag deze ook wijzigen of annuleren via bekendmaking per brief aan ARCHYBALD, Mechelse steenweg 14 – 1970 Wezembeek Oppem